StartDSDS 2015 Casting 6 – Randy Baker aus Chemnitz

DSDS 2015 Casting 6 – Randy Baker aus Chemnitz

100219116 scaled
Werbung

Randy Baker (22) aus Chemnitz © RTL / Frank Hempel
DSDS 2015 Casting 6 – Randy Baker
DSDS 2015 Casting 6 – Melissa Nock